Home

Omgevingscommunicatie
zelf doen of uitbesteden?


Met Projectradar doet deze vraag er niet
meer toe. U kiest voor en/en.
Werk niet voor elkaar, maar met elkaar.
Dat is het idee. Communiceer samen.
Projectradar zorgt voor effectief communicatiemanagement
door introducie van een vaste
neutrale communicatie-
regisseur c.q. procesbegeleider, die de
onderlinge afstemming bewaakt.

  • Openbaar

Twitter

Nieuws

  • [*Title*]
    [%# var date = "[*DateVisible*]".split('T')[0]; date = date.split('-'); date[2] + ' ' + getMonthName(parseInt(date[1])) + ' ' + date[0]; %]
  • Er zijn nog geen items.
title=Nieuws
type=3&topn=5&orderby=contentPage_dateVisible DESC